Formanden for Statsrevisorerne Peder Larsen (SF) har udtalt, at forsvarets IT-system DeMars er den bagvedliggende årsag til, at Rigsrevisionen retter kritik mod Forsvarsministeriets omkostningsbaserede regnskabsaflæggelse.

 

Det er imidlertid ikke den konklusion Rigsrevisionen når frem til i deres beretning om statsregnskabet 2005. DeMars er baseret på det anerkendte IT system SAP, som anvendes til regnskabsaflæggelse i flere store danske og internationale private koncerner. DeMars kan derfor også håndtere de nye regnskabsprincipper, som staten er overgået til.

 

Det er korrekt, at Rigsrevisionen påpeger, at selve datakvaliteten i DeMars ikke i alle henseender er tilfredsstillende. Dette skyldes imidlertid ikke IT systemets kvaliteter, men derimod - som Rigsrevisionen skriver i beretningen - at forsvaret ikke har haft tilstrækkelig tid til at gennemføre den nødvendige afstemning og kvalitetssikring af data i DeMars.

 

Statsrevisorerne har i øvrigt i deres beretning fra 2005 om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars konkluderet, ”…at forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af DeMars generelt har været tilfredsstillende”. Rigsrevisor har efterfølgende i februar 2006 konstateret, at han finder det tilfredsstillende, at der fortsat er fokus på forbedringer af datakvaliteten, og at han vil følge de iværksatte tiltag.

 

Da forsvaret anskaffede DeMars i 1998 blev de regnskabsprincipper, som skulle understøtte forsvarets regnskabsaflæggelse, defineret. Efterfølgende blev det i juni 2004 besluttet, at hele staten skulle overgå til omkostningsbaserede regnskabsprincipper fra 2005. Disse principper adskilte sig på en række områder væsentligt fra forsvarets principper. Forsvaret er i gang med en tilpasning af regnskabsprincipperne. Dette er en stor og kompleks opgave, og det har derfor endnu ikke været muligt at gennemføre tilpasningen fuldt ud. Tilpasningen følger en handleplan, der har været forelagt Rigsrevisionen.

 

Der er således ikke belæg for at sige, at DeMars er årsagen til de problemer, som forsvaret har haft med at aflægge et rigtigt omkostningsbaseret regnskab.