På forsvarsministermødet skal de nordiske og baltiske forsvarsministre drøfte aktuelle forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Forsvarsministeren udtaler i den anledning:
”Det nordiske samarbejde gennemføres på baggrund af en lang nordisk tradition for en tæt dialog om aktuelle forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. De baltiske lande er tilknyttet dette nære samarbejde, hvorfor jeg sætter pris på muligheden for at drøfte vores internationale arrangementer som f.eks. i Afghanistan.”.  

De nordisk – baltiske forsvarsministermøder afholdes en gang om året. På mødet vil forsvarsministrene drøfte emner som nordisk og baltisk samarbejde, deltagelse i internationale operationer, SHIRBRIG samt NATO- og EU spørgsmål.