Som en af landets største arbejdspladser med cirka 27.000 ansatte og cirka 60.000 frivillige er effektiv kommunikation afgørende i dagligdagen, både i forhold til medarbejderne og til offentligheden. Kravet er, at kommunikationen skal være hurtig, og kvaliteten skal være i orden.

 

Blive bedre til at fortælle om opgaverne
Opgaverne inden for Forsvarsministeriets koncern spænder vidt og berører mange menneskers dagligdag. Det giver stor bevågenhed i offentligheden og pressen. Opmærksomheden er i de senere år blevet større, blandt andet på grund af Forsvarsministeriets stadigt stigende internationale engagement.

 

”Vi skal blive bedre til at fortælle om det, vi laver i Forsvarsministeriets koncern. Vi løser mange forskellige opgaver, nogle af dem endda under meget svære betingelser. Vi gør det generelt rigtigt godt. Det skal vi fortælle danskerne, så de ved, hvad de får for deres indbetalte skat,” siger forsvarsminister Søren Gade.

 

Kommunikation er også en ledelsesopgave
Et vigtigt punkt i politikken er, at kommunikation og ledelse hænger snævert sammen. Det er ikke glittede personaleblade, intranet eller nyhedsbreve, der er omdrejningspunktet i kommunikationen for medarbejdere.

Det er topledelsens og den nærmeste chefs kommunikation. ”Man skal som chef ikke bare være fagligt rustet til opgaven. Man skal også kunne motivere og lede sine medarbejdere. Derfor er kommunikation en væsentlig del af lederrollen, som vi vil prioritere langt mere i de kommende år,” siger forsvarsministeren.

 

Fire strategiske fokusområder
Kommunikationspolitikken sætter fokus på intern kommunikation, samarbejde med eksterne medier, krisekommunikation og Internettet. Der er udarbejdet en handlingsplan, der indeholder konkrete udviklingsprojekter på de fire områder.

 

Visionen er:
Forsvarsministeriet skal som koncern udvikle sig til at være en effektivt kommunikerende enhed på alle niveauer. Vi sikrer, at vores medarbejdere og omverdenen har et godt kendskab til og forståelse for vores mål, opgaver og resultater.

 

Ekstern kommunikation: Omverdenen kan forvente en klar, hurtig og åben kommunikation inden for koncernens virkefelt.

 

Intern kommunikation: Både medarbejdere og myndigheder i koncernen skal deltage i en klar, hurtig og åben kommunikation.

Du kan læse kommunikationspolitikken her