I disse dage nyder de fleste af os en påskefrokost eller to i familiens skød.

 

Sådan er det ikke for de over 1000 soldater, der fejrer påsken i Afghanistan, Irak, Kosovo og andre steder fjernt fra Danmark.

 

De ca. 100 danske soldater i Afghanistan er en del af den NATO-ledede ISAF-operation. Operationen er med til at sikre freden og stabiliteten i det tidligere så krigshærgede land. Det er nødvendigt for at genopbygning kan finde sted. Genopbygning er til gavn for befolkningen i Afghanistan. Men det gavner også vores sikkerhed ved at mindske risikoen for at terrorister i huler i Afghanistan planlægger angreb på skyskrabere i vores del af verden.

 

I disse måneder er NATO i færd med at udvide sin operation i Afghanistan. Danmark stiller i den forbindelse yderligere bidrag, således at bidraget til Afghanistan i alt kan komme op på 360 soldater.

 

Også i Kosovo fejrer danske soldater påsken. Her deltager Danmark med ca. 300 soldater i NATO’s styrke, der sikrer freden og stabiliteten i Kosovo.

 

Vi husker formentlig alle de massive flygtningestrømme i foråret 1999. Mudder, telte, togvogne, familier til fods i bjergene, forskræmte børn og voksne. Milosevic var i færd med at udrense Kosovo for kosovo-albanere. Det internationale samfund kunne ikke sidde uhyrlighederne overhørig. NATO tog aktion. Med deltagelse af bl.a. danske kampfly blev der skabt fred i området og flygtningene kunne vende tilbage.

 

Der er i Kosovo sket store fremskridt siden 1999. Men sikkerhedssituationen i Kosovo er fortsat skrøbelig. Derfor er der fortsat behov for den NATO-ledede styrke i Kosovo.

 

Og NATO’s indsats nytter. I både Afghanistan og Kosovo gør NATO en forskel. Ikke blot tilbyder NATO en politisk ramme og lederskab, men samarbejdet i NATO sikrer også en effektiv og koordineret indsats.

 

Såvel styrken i Afghanistan som styrken i Kosovo er sammensat af soldater fra mere end 30 lande – også lande uden for NATO. At få soldater fra over 30 lande til at arbejde sammen stiller store krav. Ved at opstille krav til fælles procedurer og standarder sikrer NATO, at enheder og materiel kan fungere effektivt sammen. Det skaber tryghed og sikkerhed for både soldaterne og befolkningen i operationsområdet.
 
NATO bidrager også til fred og stabilitet andre steder på kloden. I Irak er NATO med til at stabilisere landet ved at uddanne irakiske officerer ved sin træningsmission. Danmark bidrager med et substantielt bidrag til NATO’s træningsmission. Og blot inden for det seneste års tid har NATO desuden støttet den Afrikanske Unions fredsbevarende indsats i Darfur i Sudan. NATO har også hjulpet i forbindelse med naturkatastroferne i New Orleans og Pakistan. Således leverede NATO mere end 3.000 tons nødhjælp ad luftvejen til Pakistan.

 

NATO gør en stor forskel. Og som medlem af NATO arbejder Danmark aktivt for, at NATO konstant tilpasser sig fremtidens krav, så NATO også i fremtiden kan bidrage til fred og stabilitet i mange af klodens brændpunkter.