...som danske soldater tilbageholdte i Afghanistan i 2002.

 
Forsvarsminister Søren Gade udtaler i den forbindelse:
”I forbindelse med dagens debat om beskyldningerne i filmen ”Den Hemmelige Krig” finder jeg behov for – endnu en gang – at kommentere påstandene om de 31 personer, der blev tilbageholdt af danske styrker i Afghanistan.

 
I filmen er der påstande om, at de 31 personer skulle have været udsat for mishandling, mens de var i amerikansk varetægt. Jeg har rejst sagen overfor Pentagon. Pentagon har oplyst, at de ikke har informationer om, at de pågældende skulle være blevet mishandlet. Som dokumentation herfor vedlægger jeg hermed brev fra Pentagon, som blev oversendt til Det Udenrigspolitiske Nævn samt Forsvarsudvalget den 24. maj 2006.”

 
Læs brevet her