...af personer i Afghanistan i 1. halvår 2002.

 

Redegørelsen afleveres til Udenrigspolitisk Nævn i forbindelse med nævnets møde i dag kl. 13.00.

 

Sammenfattende fremgår det af redegørelsens beskrivelse af de faktuelle og retlige spørgsmål i tilknytning til danske styrkers tilbageholdelse og overladelse af personer til amerikansk varetægt i Afghanistan i 1. halvår af 2002, at regeringen gennem hele forløbet på fyldestgørende vis overfor Folketinget har klarlagt sagens faktiske omstændigheder og dens retlige grundlag.

 

Søren Gade udtaler i den anledning:
”Jeg er glad for på regeringens vegne at kunne udsende denne redegørelse. Jeg er tilfreds med, at den klart tilbageviser de beskyldninger, der har floreret siden filmen ”Den Hemmelige Krig” først blev lanceret i pressen. Dette gælder for eksempel beskyldninger om, at regeringen skulle have misinformeret Folketinget, at personer tilbageholdt af danske styrker skulle være endt på Guantanamo, eller at Danmark overtrådte sine folkeretlige forpligtigelser ved at overlade tilbageholdte til amerikansk varetægt. Jeg håber således, at der er sat en stopper for den række beskyldninger, der har mistænkeliggjort den store indsats som vores jægersoldater og frømænd udførte i Afghanistan i 2002.”

 

Redegørelsen kan læses i sin helhed her 

 

Bilag til redegørelsen

(Alle nedenstående filer er inkluderet i ovenstående samlede redegørelse)

 • Bilag 1 - Folketingsbeslutning B 37 af 14. dec. 2001
 • Bilag 2 - EU-ambassadørmøde 15. jan. 2002
 • Bilag 3 - Udenrigsministeriets notat af 18. jan. 2002
 • Bilag 4 - Rumsfelds memo af 19. jan. 2002
 • Bilag 5- Spm. US 24 af 22. jan 2002
 • Bilag 6 - Spm. S 541 af 30. jan 2002
 • Bilag 7 - Spm. S 542 af 30 jan 2002
 • Bilag 8 - The white house 7. feb. 2002
 • Bilag 9 - Geneve-konventionen finder anvendelse på Taliban-fanger 7. feb. 2002
 • Bilag 10 - Pressemeddelelse fra Internationalt Røde Kors af 9. feb. 2002
 • Bilag 11 - Facts sheets vedr. status for fangerne 11. feb. 2002
 • Bilag 12 - Ekstraherede situationsrapporter fra TG FERRET
 • Bilag 13 - Finally freed , Afghans say the were kiced 23. mar. 2002
 • Bilag 14 - §20-spørgsmål S 3926 af 27. maj 2004
 • Bilag 15 - §20-spørgsmål S 4201 af 14. juni 2004
 • Bilag 16 - Pressemeddelelse fra Forsvarets Auditørkorps af 18. jan. 2005
 • Bilag 17 - Tidslinje over hændelser i tolkesagen FKO 12. sep. 2005
 • Bilag 18 - Forsvarsministerens redegørelse til UPN og FOU af 12. sep. 2005
 • Bilag 19 - Notat til Udenrigspolitisk Nævn af 13. sep 2005
 • Bilag 20 - Tilbageholdte under OEF 9. dec. 2005
 • Bilag 21 - brev fra Forsvarschefen 16. dec. 2005
 • Bilag 22 - Tilbageholdelse under operation enduring freedom 21. dec. 2005
 • Bilag 23 - Præcisering af §20-spørgsmål 3926 af 19. jan. 2006
 • Bilag 24 - Udskrift af forsvarsministerens indlæg i Folketinget den 17. maj 2006
 • Bilag 25 - Brev fra Pentagon til Udenrigspolitisk Nævn af 17. maj 2006
 • Bilag 26 - Forsvarsministeriets notat vedr. kontakt med Guldbrandsen af 7. dec 2006
 • Bilag 27 - Breve til DR journalister af 13 DEC 05, 19 DEC 05, 10 JAN 06, 10 FEB 06 og 29 MAJ 06
 • Bilag 28 -DR journalisters svar af 2. jan. 2006 og 25. jan. 2006
 • Bilag 29 - Hændelsesforløb
 • Ekstra bilag - er ikke vedlagt rapporten: Uofficiel oversættelse af bilag 10