Udsendelsen skulle angiveligt blandt andet indeholde beskyldninger om, at 31 personer tilbageholdt af danske soldater i Afghanistan skulle være blevet mishandlet.

Forsvarsminister Søren Gade udtaler i den anledning:
”Ingen har mere end mig en interesse i at komme til bunds i denne sag. Som statsministeren oplyste efter dagens møde i Det Udenrigspolitiske Nævn, vil der blive udarbejdet en redegørelse vedr. sagen.

Jeg har desværre ikke selv haft mulighed for at se filmen, hvorfor jeg i dag har skrevet til Danmarks Radios generaldirektør og bedt om en kopi af filmen, så arbejdet med redegørelsen så tidligt som muligt kan tage højde for filmens oplysninger.

Danmarks Radio har i brev af dags dato oplyst, at man ikke kan imødekomme min anmodning, hvilket jeg beklager.”


Redegørelsen vil således blive udarbejdet snarest muligt efter vi har haft mulighed for at se filmen.

Der henvises endvidere til Forsvarsministeriets hjemmeside, hvoraf der blandt andet ligger en række breve, hvori Forsvarsministeren og embedsmænd siden ultimo 2005 har anmodet de to journalister om yderligere oplysninger vedr. påstande om ukorrekt behandling af tilbageholdte i Afghanistan.

Heraf fremgår endvidere, at Forsvarsministeren efter at være konfronteret med beskyldninger tog kontakt til såvel forsvaret som Pentagon. Begge steder blev det bekræftet, at de 31 personer blev frigivet kort efter tilbageholdelsen. Ligeledes havde hverken Pentagon eller Forsvarskommandoen oplysninger om ukorrekt behandling af disse personer