De to ministre blev orienteret om soldaternes daglige arbejde og de fremskridt, der er sket i bataljonens område.

 

I dag den 24. maj er statsministeren og forsvarsministeren i Bagdad, hvor de blandt andet aflægger besøg hos den irakiske premierminister al Maliki og den irakiske parlamentsformand al Machhadani.

De to danske ministre spiser desuden frokost med den irakiske præsident Talabani.

 

Ved møderne med de irakiske repræsentanter vil statsministeren og forsvarsministeren blandt andet drøfte den generelle udvikling i Irak, herunder den irakiske regeringsdannelse, genopbygningen af det irakiske samfund, sikkerhedssituationen og de irakiske sikkerhedsstyrker.

Statsministeren og forsvarsministeren skal også besøge den amerikanske ambassadør i Irak, Zalmay Khalizad, for blandt andet at drøfte situationen i Irak og blive orienteret om den amerikanske støtte til Irak.

 

Herudover besøger statsministeren chefen for den multinationale sikringsstyrke, general G.W. Casey og forsvarsministeren besøger chefen for NATO’s træningsmission i Irak, generalløjtnant M. E. Dempsey.

Danmark støtter aktivt uddannelsen af de irakiske sikkerhedsstyrker og bidrager med ca. 10 % af personellet i NATO’s træningsmission i Irak.