Under besøget var der mulighed for at drøfte bl.a. nordisk samarbejde og Sveriges deltagelse i internationale operationer. Sverige er i gang med en omstilling af forsvaret, der ligesom omstillingen af det danske forsvar skal muliggøre en øget deltagelse i internationale operationer.


Søren Gade udtaler: ”Jeg er glad for at møde min nye svenske kollega. Jeg finder de svenske udmeldinger om at øge deltagelsen i internationale operationer for meget positive.

 
Jeg ser frem til det fremtidige samarbejde med min nye svenske kollega – ikke mindst samarbejdet om internationale operationer.”