De mødtes i det fælles polsk-tysk-danske korpshovedkvarter, Multi-National Corps North-East (MNC NE), i Stettin i Polen.

 

Forsvarsministeren udtaler efter mødet:
”Vi havde et godt møde i en god stemning. Samarbejdet i korpshovedkvarteret er godt og velfungerende. MNC NE er hjørnestenen i samarbejdet mellem forsvarene i de tre nationer.

 

På mødet hilste vi velkommen, at korpshovedkvarteret nu er blevet godkendt som et NATO hovedkvarter.

 

Der var på mødet i går endvidere enighed om at arbejde for, at MNC NE får den størst mulige rolle i NATO’s ISAF-hovedkvarter i 2007. Det er jeg rigtig godt tilfreds med. Det ligger i tråd med forsvarsforligets intentioner om at når vi etablerer deployerbare kapaciteter, så skal vi også være rede til at bruge dem.”

 

Efter ministermødet fik Søren Gade mulighed for at mødes med det danske personel ved hovedkvarteret i Szczecin. Forsvarsministeren udtrykte sin anerkendelse af danskernes indsats i forbindelse med NATO’s godkendelse af korpshovedkvarteret og fik efterfølgende lejlighed til at tale med soldaterne under uformelle forhold.

Baggrund:
NATO’s operation i Afghanistan, ISAF, udvider operationsområdet til det sydlige Afghanistan formentlig medio 2006. Slutteligt vil ISAF operationsområde blive udvidet også til det østlige Afghanistan. Herefter er det hensigten at ændre ISAF’s hovedkvarter fra at være et hovedkvarter fra NATO’s styrkestruktur til et til lejligheden sammensat hovedkvarter – et såkaldt Composite HQ.