Aktuelle forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål af fælles interesse blev drøftet, herunder forventninger til NATO-topmødet i november samt erfaringer med deltagelse i internationale operationer.
 

Derudover gav besøget mulighed for at drøfte og yderligere fremme samarbejdet mellem Danmark og Tyskland på forsvarsområdet, herunder ISAF-operationen i Afghanistan, hvor der bl.a. er et tæt samarbejde, i det tysk-ledede Provincial Reconstruction Team i Feyzabad og med den planlagte brug af dele af det trilaterale korps, der har hovedkvarter i Stettin.