Som følge deraf ikke kan forbedre deres karaktergennemsnit ved hurtig optagelse på en videregående uddannelse, når den nye ordning træder i kraft.

Regeringen har den klare opfattelse, at det er af stor vigtighed for denne gruppe af unge og forsvaret, at der gives dispensation i relation til militærtjeneste.

Der er derfor tale om en ubegrundet tvivl. Allerede under forhandlingerne om velfærdsreformen lå det klart, at værnepligt og kontraktansættelse til udsendelse i internationale operationer ikke må være en hindring for at få forbedret karaktergennemsnittet. 

Forsvarsminister Søren Gade udtaler i den forbindelse:
”Det har ikke været hensigten med velfærdsreformen, at en gruppe af unge stilles ringere i uddannelsessystemet, blot fordi de har stillet sig til rådighed for staten ved at aftjene værnepligt eller udsendes i internationale operationer, og det er regeringens opfattelse, at der skal gøres en undtagelse i forhold til to-årsreglen i forbindelse med militærtjeneste”.