Det danske styrkebidrag på ca. 50 personer indgår i den maritime del af FN’s mission i Libanon (UNIFIL).

Denne del af UNIFIL har til opgave at assistere den libanesiske regering med at forhindre indsmugling af våben og våbenrelateret materiel til Libanon ad søvejen.

Operationsområdet er det libanesiske territorialfarvand med tilstødende farvandsområde i det østlige Middelhav primært i farvandet mellem Libanon og Cypern. Den maritime del af operationen er underlagt en tysk chef, som er direkte underlagt UNIFIL’s hovedkvarter i Libanon.

Udover at besøge det danske bidrag mødtes forsvarsministeren med chefen for UNIFIL’s flådestyrke, admiral Andreas Krause. Formålet med mødet var at drøfte situationen i operationsområdet.
Under mødet blev der udtrykt anerkendelse af den danske styrkes indsats.