Forsvarsministeren og Sveriges ambassadør i Danmark underskrev den 27. november ved et møde i Forsvarsministeriet en samarbejdsaftale mellem Sverige og Danmark, der fastlægger rammerne for søredningsindsatsen (SAR) landene imellem.

Aftalen reflekterer det allerede gode eksisterende samarbejde mellem landene på området.

Danske og svenske operative myndigheder vil i den nærmeste fremtid indgå en aftale, der mere detaljeret fastlægger den praktiske udmøntning af samarbejdsaftalen."