...på forsvarsminister Søren Gades vegne ved en åbningsreception på instituttet.

 

Dansk Institut for Militære Studier er oprettet i forbindelse med forsvarsforliget 2005-9. Instituttet skal på forskningsmæssig baggrund kortlægge, analyse og debattere de sikkerheds- og forsvarspolitiske valg, som Danmark står overfor i en globaliseret verden.

 

Instituttet er en uafhængig forskningskapacitet i relation til sikkerhedspolitik og med vægt på forsvarspolitik.

 

Instituttet ledes af Mikkel Vedby Rasmussen, som refererer til et Styringsråd, der samler faglige kapaciteter, repræsentanter fra de omliggende faglige miljøer, forsvaret og embedsværket. Formanden for Styringsrådet er Bertel Heurlin.

 

Instituttet er bosiddende på Svanemøllens Kaserne i København. Her har også Forsvarsakademiet til huse, og medarbejderne ved Dansk Institut for Militære Studier underviser på akademiets uddannelser, særligt stabskursus.

 

I sin åbningstale sagde departementschef Anders Troldborg bl.a. følgende: ”DIMS vil bidrage til debatten med at levere analyser og vurderinger af aktuelle forsvars- og sikkerhedspolitiske emner samt langsigtede forskningsprojekter af militærets rolle i sikkerhedspolitik.”

 

”DIMS vil også styrke debatten ved åben og kritisk deltagelse i den offentlige debat om sikkerheds- og forsvarspolitik.”

 

Yderligere oplysninger om instituttet kan fås på instituttets hjemmeside www.difms.dk