NATO’s generalsekretær, Jaap de Hoop Scheffer samt udenrigsministeren og forsvarsministeren vil åbne seminaret, hvor cirka 150 repræsentanter fra NATO-lande og NATO’s hovedkvarterer deltager. Det vil være muligt for pressen at deltage i åbningsdelen af seminaret.

 

Danmark ønsker med seminaret at sætte yderligere fokus på public diplomacy i NATO – herunder især den kommunikationsmæssige indsats, som foregår i forbindelse med NATO’s operationer.

 

Seminaret handler om, hvordan formålet med NATO-operationer, som for eksempel ISAF i Afghanistan, bedst kommunikeres ud til de lokale indbyggere, så der skabes bedre forståelse for tilstedeværelsen af udenlandske soldater. Seminaret handler også om, hvordan NATO-landene selv bliver bedre til at kommunikere nationalt om udviklingen og udfordringerne i operationsområder.

Deltagerne vil blandt andet drøfte, hvordan man kan samarbejde bedre med for eksempel medierne og internationale aktører i et missionsområde og viderebringe alsidig og dækkende information fra missionsområderne.

 

Public diplomacy er et område, der får stadigt større fokus ikke blot i Danmark, men også i udlandet. Dette gælder også for NATO, og arbejdet med public diplomacy er allerede iværksat både i Bruxelles og Afghanistan. Formålet med seminaret er at finde muligheder for at videreudvikle NATO’s og de allieredes evne til kommunikation. Seminaret vil således munde ud i en række anbefalinger, der skal indgå i det videre arbejde i NATO.

 

Der er i NATO tradition for gennem seminarer åbent at drøfte muligheder og ideer på embedsmandsniveau, hvilket kan være med til at danne et fælles grundlag for videre drøftelser – også på ministermøder. Dette var for eksempel tilfældet i forbindelse med det danske NATO-seminar i juni 2005 om samtænkning, der var med til at sætte dette emne på NATO’s dagsorden frem til og efter NATO-topmødet i Riga i november 2006.