På mødets dagsorden er EU's igangværende operationer i Bosnien-Herzegovina og Sudan, hvor EU yder støtte til den Afrikanske Unions AMIS-mission. Også sidste års militær-operation i DR Congo – og de erfaringer, man her har kunnet uddrage, blandt andet i forhold til samarbejdet med FN – er på dagsordenen. Ligeledes ses der i en fælles seance med udenrigsministrene frem mod de kommende EU-politi- og retsstatsmissioner i Kosovo og Afghanistan.

 

Forsvarsministrene vil også skulle drøfte udviklingen af de nødvendige militære kapaciteter til brug for EU’s militære kriseageren.