På mødets dagsorden er EU’s igangværende militære og civile operationer i Bosnien-Herzegovina og Afghanistan. Forsvarsministrene vil desuden bl.a. skulle drøfte mulige kommende EU-missioner i Kosovo samt Tchad/den Centralafrikanske Republik.

 

Forsvarsministrene vil også blive orienteret om fremdriften i udviklingen af de nødvendige militære kapaciteter til brug for EU’s militære kriseageren.