Forsvaret har gennem de seneste 50 år løbende sendt soldater ud i international tjeneste og i missioner af varierende karakter. Siden starten af 1990’erne har de danske soldater befundet sig i stadigt mere urolige områder. Derfor har forsvaret løbende udbygget og forbedret indsatsen, der skal forebygge og behandle de psykiske problemer, som en udsendelse kan resultere i.

 

Læs notatet om støtteforanstaltninger