Forsvarsministeren skal mødes med forsvarsministrene fra de øvrige lande, der bidrager med soldater til ISAF Regional Command South i det sydlige Afghanistan.
 
Forsvarsministeren skal sammen med sine kolleger drøfte en række tiltag, der kan forbedre den Internationale Sikkerhedsstyrke, ISAF’s, indsats i det sydlige Afghanistan, herunder blandt andet udviklingen af kommunikationen til den lokale afghanske befolkning m.v. Premierministeren og forsvarsministeren fra værtsnationen Canada samt forsvarsministrene fra Australien, Holland, Storbritannien og USA deltager også i mødet. Derudover er der deltagelse af embedsmænd fra Estland og Rumænien.
 
Forsvarsminister Søren Gade udtaler: ”Jeg ser frem til bl.a. at drøfte situationen i det sydlige Afghanistan med repræsentanter fra de øvrige lande, der bidrager til ISAF´s indsats i den del af Afghanistan. Det er vigtigt løbende at udveksle synspunkter om operationen og vor fælles indsats”.

 

Forsvarsminister Søren Gade udtaler endvidere: ”Overordnet set har ISAF de nødvendige ressourcer til at løse de militære opgaver i Afghanistan. Men særligt i det sydlige Afghanistan er der stadig behov for en øget indsats. Den danske udmelding om et øget bidrag her er blevet positivt modtaget men der er fortsat behov for en styrket indsats i forhold til træning af den afghanske hær og politi”.