Forsvarsministeren mødes bl.a. med den amerikanske forsvarsminister Robert Gates og overværer en demonstrationsflyvning med Joint Strike Fighter (JSF).

Udover at træffe forsvarsminister Robert Gates gennemfører forsvarsministeren en række møder med højtstående repræsentanter for den amerikanske administration, Kongressen og militære myndigheder. Det er første gang, forsvarsministeren har lejlighed til at besøg den amerikanske forsvarsminister, siden dennes tiltrædelse i december 2006.

I forbindelse med demonstrationsflyvningen med Joint Strike Fighter møder forsvarsministeren repræsentanter fra amerikansk og dansk industri. Endelig vil forsvarsministeren få lejlighed til at mødes med repræsentanter fra pressen.

Forsvarsminister Søren Gade udtaler: ”Jeg ser frem til bl.a. at drøfte situationen i Irak og Afghanistan med repræsentanter for den amerikanske administration, medlemmer af Kongressen og dele af pressen. USA og Danmark er nære allierede. Derfor er det vigtigt løbende a udveksle synspunkter bl.a. om deltagelse i internationale operationer – og skabe forståelse for nationale prioriteringer.

Når man ser på den offentlige debat og mediedækning, får man let indtrykket af, at situationen i det centrale Irak og Bagdad er kendetegnende for hele Irak. Ligeledes kan man få indtrykket af, at situationen i det sydlige Afghanistan og specielt Helmand provinsen er kendetegnende for hele Afghanistan.

Sådan forholder det sig ikke. Virkeligheden er væsentlig mere nuanceret. I Basra-området er forudsætningerne for den tiltagende overdragelse af ansvaret for sikkerheden til irakerne skabt. I Helmand provinsen er vi først ved at skabe forudsætningerne for en fremtidig overdragelse til afghanerne, mens det er roligere i andre dele af landet.

Derfor er der god fornuft i regeringens beslutning om at søge Folketingets tilslutning til at justere det danske styrkebidrag i Irak – dels tilbagetrækning af den danske bataljon i august, dels den fremtidige støtte med et helikopterbidrag og træning af de irakiske sikkerhedsstyrker – og beslutningen om at søge styrkebidrag i Afghanistan forøget.”

Forsvarsminister Søren Gade udtaler videre: ”Med underskrivelsen af aftalen om dansk deltagelse i produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfasen af kampflyet Joint Strike Fighter er flyet fortsat en kandidat i det danske kampflyvalg sammen med svenske Gripen og fælleseuropæiske Eurofighter.

Med demonstrationsflyvningen af Joint Strike Fighter har jeg overværet flyvninger med alle tre kandidater. Demonstrationsflyvningerne med Joint Strike Fighter er lige påbegyndt, og det bliver spændende at se, hvor langt man er nået i udviklingen. Potentielt rummer projektet gode muligheder for danske industriordrer i milliardklassen og flere danske arbejdspladser.”