På sit møde med den tjekkiske forsvarsminister Vlasta Parkanova bekræftede ministrene hinanden i, at indsatsen med at omstille landenes forsvar og udvikle NATO skulle fortsætte. På mødet fik ministrene også lejlighed til at drøfte missilforsvar, som fylder meget i den tjekkiske debat. Forsvarsminister Søren Gade påpegede ved den lejlighed, at forholdende vedrørende placering af en eventuel amerikansk radar i Tjekkiet er et bilateralt anliggende mellem USA og Tjekkiet. Han tilføjede endvidere, at hvis NATO besluttede sig for at etablere et strategisk missilforsvarssystem, så forekom det hensigtsmæssigt, såfremt dette tog højde for de eventuelle amerikanske installationer i Europa, herunder forventeligt i Tjekkiet og i Polen. Der var enighed om, at sikkerheden i NATO er udelelig, og at også den videre proces må være åben og gennemsigtig i forhold til Rusland og offentligheden generelt.