På mødet ventes ministrene at drøfte EU’s igangværende og kommende operationer bl.a. på Balkan og i Afrika.

Desuden er der bl.a. planlagt drøftelser om det fremtidige militære samarbejde mellem EU og FN i lyset af EU’s erfaringer fra DR Congo samt udviklingen af EU’s militære kapaciteter, herunder evnen til hurtig udrykning.