Her har han besøgt det sidste hold danske soldater i Basra samt holdt møder med politiske og militære repræsentanter i Bagdad.

 

I Bagdad drøftede forsvarsministeren politiske og sikkerhedsmæssige forhold i Irak med landets forsvarsminister Abdul Qadr. Qadr roste Danmarks militære og civile indsats, og han bekræftede endnu en gang irakernes ønske om at overtage sikkerhedsansvaret i Basra-området.
 
Forsvarsministeren besøgte også den amerikanske ambassade i Bagdad, hvor han mødtes med den nytiltrådte ambassadør Ryan Crocker.

 

I forbindelse med turen udtaler forsvarsminister Søren Gade:
”Jeg har under mit besøg fået bekræftet grundlaget for planerne om at trække bataljonen hjem, udsende et helikopterbidrag og for at sætte øget fokus på genopbygningsindsatsen”.

 

Soldaternes opgaver
Efter møderne i Bagdad tilbragte forsvarsministeren knap et døgn i Camp Einherjer ved Basra sammen med de cirka 400 danske soldater fra holdet, der forventes at blive det sidste i den danske bataljon. Her blev han orienteret om det daglige arbejde og situationen i det sydlige Irak, hvor bataljonen løser tre primære opgaver: Tilvejebringelse af sikkerhed, træning af den irakiske hær og støtte til den civile genopbygning. Bataljonen har nu fokus på at afslutte de igangværende projekter i forbindelse med genopbygning og træning af de irakiske styrker.

 

Samtidig fik forsvarsministeren i det britiske brigadehovedkvarter lejlighed til at mødes med brigadegeneral Tim Evans, hvor den aktuelle situation samt udviklingsperspektiverne i det sydlige Irak blev drøftet.

 

Forsvarsminister Søren Gade udtaler:
”Jeg er imponeret over den måde, hvorpå vores soldater løser deres opgaver under vanskelige forhold. Der er grund til den dybeste anerkendelse og respekt for deres indsats”.

 

Torsdag mødes forsvarsministeren med de danske soldater i Kuwait, som indgår i det danske fly-bidrag til FN’s operation, UNAMI.