De to ministre besøgte Flådestation Grønnedal og havde lejlighed til at drøfte en række aktuelle forsvars- og sikkerhedspolitiske emner på NATO’s dagsorden, herunder transformationen af Alliancens forsvar. Besøget understregede det tætte bånd mellem de to landes forsvar, og Desmond Browne benyttede bl.a. lejligheden til at udtrykke taknemmelighed for Danmarks helikopterstøtte (helikopteren "EH-101”) til det britiske forsvar.