Forsvarsministeren besøgte mandag den danske ambassade, som ligger i centrum af Bagdad i den internationale zone. Her mødte han de danske soldater, som yder personbeskyttelse for ambassaden og fik et indtryk af, hvordan soldaterne er med til at støtte den danske civile genopbygningsindsats i Bagdad. Desuden mødte han dansk personel ved koalitionens træningsindsats, NATO’s træningsmission og FN’s mission.

 

Derefter besøgte forsvarsministeren det danske helikopterbidrag i Basra i Sydirak. Her havde han lejlighed til at møde de cirka 55 danske soldater fra helikopterbidraget og høre om deres daglige arbejde.

 

Det danske helikopterbidrag løser observationsopgaver, og danskerne leverer blandt andet informationer til den britisk ledede division i Sydirak. Observation er en væsentlig del af koalitionens opgave i forbindelse med dens gradvise mere tilbagetrukne rolle i Sydirak. Observation fra luften er vital for landstyrkerne, fordi det forbedrer deres efterretningsbillede. Helikoptere kan blandt andet opdage potentielle risikoelementer såsom vejsidebomber.

 

I forbindelse med besøget udtaler Søren Gade:
”Under mit besøg ved det danske helikopterbidrag har jeg endnu engang konstateret, at de danske soldater løser en vigtig opgave under svære vilkår. Jeg er både imponeret og stolt af den indsats, det danske helikopterbidrag har ydet til briterne gennem det seneste halve år.”

 

Ud over besøgene hos de danske soldater mødte Søren Gade den irakiske forsvarsminister Abdul Qader Muhammed Jasim Al-Mifariji i Bagdad, hvor den politiske og sikkerhedsmæssige situation i Irak blev drøftet.
 

Desuden har forsvarsministeren haft lejlighed til at mødes med:
- general David Petraeus, chef for de multinationale styrker i Irak.
- Special Reprentative Secretary General Staffan de Mistura, fra FN’s mission i Irak.
- generalløjtnant James Dubik, chef for Multinational Security Transition Command – Iraq.
- generalmajor Graham Binns, chef for den britisk ledede multinationale division i det sydlige Irak.

 

Under besøget blev forsvarsministeren orienteret om situationen i det sydlige Irak og udtaler i den forbindelse:
”I Irak er sikkerhedssituation fortsat vanskelig – også i Basra. Men forbedringer i sikkerhedssituationen over de seneste måneder har givet anledning til forsigtig optimisme. Det er således forventningen, at den irakiske regering meget snart overtager ansvaret for sikkerheden i hele den sydlige del af landet. Det er nu afgørende, at den irakiske regering udnytter denne mulighed til at skabe forsoning og politiske resultater.”

 

Forsvarsministeren udtrykker samtidig tilfredshed med, at de irakiske styrker i Basra-området i stigende omfang har overtaget sikkerhedsopgaver:
”En af de centrale opgaver for de danske soldater i Basra har netop været at bidrage til træning og uddannelse af de irakiske sikkerhedsstyrker.”