Konferencen blev afholdt af foreningen Folk & Forsvar i Landstingssalen på Christiansborg.

 

På konferencen redegjorde han for baggrunden for Forsvarets igangværende operationer og Danmarks strategiske rolle internationalt.

 

”Der er behov for en aktiv og udadrettet forsvarspolitik. Der er et krav om at være til stede der, hvor trusler udspringer. Vi skal være til stede internationalt, men man må samtidig huske at man ikke kan vinde en krig med militær alene. Freden skal også vindes, og derfor skal man samtænke det civile og militære arbejde”, sagde forsvarsministeren i sit indlæg.

Det nuværende forsvarsforlig, som blev indgået i 2004, har opbakning fra 150 medlemmer i Folketinget, og det vidner ifølge forsvarsministeren om bred enighed i dansk forsvarspolitik.

”I nogle år var Danmark en smule modslæbende i NATO, men alle forligspartierne er enige om, at vi skal følge nogle af de anbefalinger, der kommer fra NATO. Det har vi gjort – ikke mindst i forhold til antallet af deployer-bare styrker. We punch above our weight”, sagde ministeren med henvisning til, at Danmark med 1.613 udsendte soldater er et af de ledende lande i Europa på området.

 

I konferencen deltog også folketingspolitikerne Gitte Lillelund Bech, V, Tom Behnke, KF og Poul Andersen, S samt chefen for Dansk Institut for Militære Studier, Mikkel Vedby Rasmussen. Tilhørerne var primært medlemmer af Folk & Forsvar, men også en række repræsentanter fra Forsvarsministeriet, dets underlagte myndigheder og øvrige organisationer med relation til Forsvaret.

 

Forsvarsministeren udtrykte i sit indlæg sin positive opfattelse af Folk & Forsvars arbejde.

 

”I har meget stor ære af at skabe debat om emner indenfor forsvaret. Jeg er ikke i tvivl om, at I fremover har en stor opgave og en vigtig mission, da I er med til at sætte den forsvarspolitiske dagsorden. I er med til at kvalificere debatten”, sagde han.