Siden lanceringen af TV-filmen 'Den Hemmelige Krig' har der været en omfattende debat i såvel Folketinget som medierne på baggrund af de alvorlige påstande og beskyldninger, der rejses i filmen.

På denne baggrund har der vist sig et behov for en dokumentation af en række af de centrale kritikpunkter i filmen. Denne dokumentation kan forhåbentlig bidrage til en mere præcis vurdering af de enkelte kritikpunkter fremsat mod filmen og Danmarks Radio.

 

Denne dokumentation viser:

 1. at forsvarsministeren ikke fik mulighed for at se filmen, der blev tilbudt og lanceret i mindre uddrag til udvalgte medier forud for visningen på DR. Forsvarsministeren var dermed i flere dage reelt afskåret fra at imødegå mange af de påstande filmen fremkommer med.

 2. Gennemsyn af filmen viser ud over en række fejl og manipulationer også en række udeladelser.

 3. DR filmen ”Den hemmelige krig” synes at bære præg af en manglende kvalitetskontrol i overensstemmelse med DR’s vanlige standard.

 4. Tv-avisens dækning 18.-23. januar 2007 var ingenlunde balanceret – til trods for, at man havde relevante informationer og dermed også muligheder for at bringe balancerede indlæg.

 

Siden lanceringen af TV-filmen 'Den Hemmelige Krig' har der været en omfattende debat i såvel Folketinget som pressen omkring de alvorlige påstande og beskyldninger, der rejses i filmen.

 

På baggrund heraf besluttede regeringen, at der skulle udarbejdes en redegørelse, så hændelsesforløbet blev lagt åbent frem for offentligheden. Denne redegørelse forelå den 13.december 2006, idet redegørelsen tilbageviste såvel påstande som beskyldninger i filmen. Redegørelsen kan læses i sin helhed her.

 

Efter præsentationen af redegørelsen har der fortsat været megen omtale af filmen, herunder Danmarks Radios rolle i forbindelse hermed.

Forsvarsministeriet vil derfor her dokumentere en række problematiske forhold i relation til såvel filmen, som Danmarks Radios behandling af visse spørgsmål relateret hertil. 

 

Dokumentationens indhold:

 1. Indledning (denne side)

 2. Lancering af filmen
  • Mulighed for at se filmen inden biografpremieren den 4. december 2006?

  • Hvem havde set filmen eller dele heraf, inden lanceringen?

 3. Filmens udeladelser og fejl

 4. Danmarks Radios mangelfulde kvalitetskontrol i forbindelse med filmen 

 5. Tv-avisens dækning af sagen

 

Se hele dokumentationen her 
Bemærk: Hvor der henvises til bilag/links, kan de findes i teksten her på hjemmesiden.