På vegne af forsvarsminister Søren Gade overrakte departementschef Anders Troldborg i dag den 20. marts 2007 Årets Frivilligpriser 2006 til Frits Stevns Sørensen fra Beredskabscenter Aalborg og Frederikssund Brand- og Redningsberedskab.

Modtageren af prisen som Årets Frivillig 2006 blev Frits Stevns Sørensen, der er frivillig ved Beredskabscenter Aalborg.

Frits Stevns Sørensen, der tidligere var deltidsbrandmand ved Nibe Brandvæsen, har været frivillig i mere end 20 år. Han var med til at starte det frivillige redningsberedskab i Nibe i 1986, og har som frivillig ved Beredskabscenter Aalborg som en ildsjæl fortsat frivilligarbejdet med stort engagement og gå på mod som koordinator og kontaktperson mellem frivillige og redningsberedskabet i Aalborg.

Prisen som Årets Frivilligberedskab 2006 gik til Frederikssund Brand- og Redningsberedskab.
Her har det frivillige element i redningsberedskabet flere gange sidste år på fornem vis assisteret det daglige beredskab ved store indsatser.

I Frederikssund Brand- og Redningsberedskab har man udvist et stort engagement og opfindsomhed med henblik på at synlig- og nyttiggøre frivillige i området. Frederikssund Brand- og Redningsberedskab har ligeledes forstået at udnytte de positive synergieffekter, der opstår gennem et godt samarbejde mellem det daglige kommunale beredskab og det frivillige beredskab.

Departementschef Anders Troldborg fremhævede ved prisoverrækkelsen, at ”der er stor brug for de mange frivillige hænder, der kan være med til at yde en operativ indsats til gavn for samfundet, når uforudsete – og måske voldsomme – menneske- eller naturskabte hændelser pludselig er en realitet. Dette gælder også i kølvandet på kommunalreformen, hvor de nye og større kommuner byder på også beredskabsmæssige nye udfordringer”.

 

Frivilligpriserne er en anerkendelse til de frivillige, der har gjort en ganske særlig indsats, og til de redningsberedskaber, der målrettet anvender frivillige i deres beredskab. Priserne er et led i regeringens bestræbelser for at øge de frivilliges synlighed i redningsberedskabet og dermed sikre den bedst mulige udnyttelse af de frivilliges ressourcer.