I denne uge er ca. 200 irakere indrejst til Danmark - hovedparten med henblik på at søge asyl. Der er tale om tolke, andre tidligere ansatte ved danske myndigheder i Irak samt disses nærmeste familiemedlemmer.

 

Indrejsen er sket på baggrund af regeringens beslutning - og aftalen med Dansk Folkeparti - angående håndteringen af situationen for de irakiske tolke m.fl.

 

Af hensyn til tolkene og deres familiers sikkerhed - samt sikkerheden i den danske lejr i Irak - har Forsvarsministeriet valgt først at informere offentligheden, efter at tolkene med flere var afrejst fra Irak.

 

De indrejste er blevet modtaget af udlændingemyndighederne, og oplysninger om modtagelsen samt den videre proces i Danmark kan fås på www.nyidanmark.dk.