Forsvarsministeriet sendte den 22. december 2006 et lovforslag om radiokommunikation i ekstern høring.

 

Lovforslaget indebærer, at kommunalbestyrelserne og regionsrådene forpligtes til at benytte et kommende landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet. Fristen for afgivelse af bemærkninger til lovforslaget var den 15. januar 2007.

Lovforslag om radiokommunikation blev fremsat for Folketinget den 28. februar 2007 og 1. behandling af lovforslaget er den 22. marts 2007.