Forsvarsminister Søren Gade noterer, at Forsvarsministeriet er nået langt i bestræbelserne på, at kunne aflægge et tilfredsstillende omkostningsbaseret regnskab ved alle koncernens myndigheder.

Forsvarsministeren er i den forbindelse glad for, at Rigsrevisionen også har bemærket de betydelige fremskridt og den forstærkede ledelsesmæssige fokus på regnskabsområdet.

 

Statsrevisorerne offentliggjorde i dag beretningen om revision af statens regnskab for 2006. I beretningen finder Rigsrevisionen, at koncernens driftsregnskab samlet set er rigtigt, men at der fortsat er en række udeståender på statussiden, der derfor får karakteren ”ikke helt tilfredsstillende”.

Rigsrevisionen påpeger dog også, at der er sket betydelige fremskridt mht. regnskabsforvaltningen, og at dispositioner omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med bevillinger og love mv.

 

Forsvarsminister Søren Gade er enig i, at der forsat udestår udfordringer på statussiden, og at disse udeståender, som Rigsrevisionen bemærker, er omfattet af en række flerårige handleplaner, løber planmæssigt frem til medio 2008. Derfor finder ministeren det også naturligt, at Rigsrevisionen fortsat har fokus på koncernens regnskabsaflæggelse indtil handleplanerne er gennemført tilfredsstillende.

 

Forsvarsministeren udtaler, at det kræver mange kræfter at omstille en koncern af forsvarets størrelse til en helt ny måde at aflægge regnskab på, og at det er tydeligt, at det er myndigheder med store lagre og anlæg, hvor der fortsat er udeståender.

Der arbejdes intensivt på at få de sidste udeståender bragt på plads. Forsvarsministeren understreger i den forbindelse, at forsvaret forsat anvender sine bevillinger som tilsigtet og i overensstemmelse med forsvarsforliget.