På mødet har ministrene drøftet NATO's operationer og missioner med vægten på operationerne i Afghanistan og Kosovo. Desuden har drøftelser omhandlet NATO's fortsatte transformation, herunder NATO's hurtige udrykningsstyrke, NATO Response Force.

Der er også afholdt et møde i kredsen af troppebidragydende nationer til operationen i Afghanistan (International Security Assistance Force, ISAF) med deltagelse af den afghanske forsvarsminister, FN, EU-Kommissionen og Verdensbanken. 

NATO-mødet afsluttes med et møde i NATO-Rusland Rådet, hvor emner som missilforsvar forventes at komme op.