Den 29. og 30. maj 2007 deltager forsvarsminister Søren Gade i nordisk forsvarsministermøde i Sverige, hvor de nordiske forsvarsministre skal drøfte emner af fælles interesse.

 

På mødet vil forsvarsministrene drøfte emner som udvidet nordisk samarbejde, støtte til kapacitetsopbygning i Afrika, deltagelse i internationale operationer samt relevante NATO- og EU-spørgsmål.