Brug af Hevring skydeterræn til uddannelse af specialoperationsstyrker indebærer, at helikopteraktiviteterne øges. En undersøgelse foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser viser, at dette som helhed ikke vurderes at have negative konsekvenser for fuglearterne i området.

 

Læs konsekvensanalysen her