I perioden 26.- 29. marts er Forsvarsminister Søren Gade på besøg i Afrika. Formålet med rejsen er blandt andet at undersøge mulighederne for at udbygge dansk støtte til opbygning af de afrikanske organisationers evne til at udføre fredsbevarende operationer.

Søren Gade har blandt andet besøgt Kofi Annan International Peacekeeping Training Center i Ghana. Det er et træningscenter, hvor afrikanske officerer uddannes til at deltage i FN-operationer i Afrika.

Danmark støtter bl.a. afholdelsen af et kursus i civilt – militært samarbejde i maj 2007 med finansiering og instruktører. Det er endvidere besluttet, at Danmark vil finansiere en afrikansk politirådgiver på skolen.

Forsvarsministeren udtaler i den anledning:
”Jeg er glad for med egne øjne at se på det gode og tætte samarbejde med Udenrigsministeriet om støtte til den Afrikanske Union. Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre er et eksempel på, hvordan vi fra dansk side støtter udviklingen af Afrikas egen kapacitet til at gennemføre fredsbevarende missioner i Afrika.

I Ghana var jeg imponeret over, at et land med et forholdsvis lille forsvar kan udsende mere end 3.000 soldater til FN-operationer.”

Forsvarsministeren besøgte endvidere Kenya, herunder EASBRIG, som er den østafrikanske brigade til fredsbevarende operationer.

I Addis Abeba, Etiopien besøger Søren Gade den Afrikanske Unions hovedkvarter samt nogle af de danske officerer, der er udstationeret til FN’s mission for Etiopien og Eritrea (UNMEE).