Aftalen blev underskrevet af den danske og svenske forsvarsminister ved en lille ceremoni i Linköping, Sverige.

 

Aftalen omhandler informationsudveksling om Gripen-flyet, hvor Danmark sikres adgang til ikke-offentlig information om flyet.

 

Aftalen er et vigtigt skridt i den danske proces vedrørende eventuel anskaffelse af nye kampfly til erstatning for F-16-flyene. Aftalen giver Danmark adgang til informationer, der muliggør en grundig evaluering af Gripen-flyets egenskaber til brug for senere dansk stillingtagen om anskaffelse af nye kampfly. Underskrivelsen understreger, at Gripen er en kandidat til at afløse de danske F-16-fly på lige fod med de øvrige to kandidater.

 

Aftalen skal ses i sammenhæng med underskrivelsen af aftalen vedrørende dansk deltagelse i næste fase af Joint Strike Fighter-projektet (JSF) den 27. februar 2007, der blandt andet havde til formål at bevare JSF som en kandidat til en eventuel anskaffelse af nye kampfly. Med samarbejdsaftalen om Gripen-flyet understreges det, at Gripen tillige er en kandidat. Herudover arbejder Forsvarsministeriet på at færdiggøre en lignende samarbejdsaftale med det multinationale Eurofightersamarbejde. Derved vil der eksistere hensigtsmæssige relationer til alle tre kandidater gennem samarbejdsaftaler.

 

Underskrivelsen blev overværet af Gripen DK Team, der er en sammenslutning af danske underleverandører og potentielle underleverandører til Gripen-flyet.