Er I ø-mennesker med rette baggrund og engagement vil forpagtningen af Christiansø Købmandshandel & Gæstgiveri være såvel en udfordring som et drømmejob.

Forpagtningen består af købmandshandel, restaurationsvirksomhed og hotelvirksomhed med 6 værelser samt kiosk, der udbydes samlet.

Der stilles en attraktiv privatbeboelse til rådighed, mod betaling af en rimelig husleje.

Der gennemføres et begrænset udbud. Ansøgning skal sendes senest den 18. juli 2007 til Forsvarsministeriet, Holmens Kanal 42, 1060 København K, i en kuvert mærket ”Christiansø”.

 

 

På grundlag af de indkomne ansøgninger indkalder Forsvarsministeriet et antal par til personlig samtale. Ud fra samtalernes forløb vil 2-6 par blive opfordret til at afgive tilbud.


Samtalerne vil blive afholdt i uge 30 og 31.

Tilbud skal afgives på grundlag af et udbudsmateriale, der udleveres af Forsvarsministeriet til de udvalgte 2-6 par.

Inden afgivelse af tilbud skal de 2-6 par med evt. familie have deltaget i en besigtigelsestur til Christiansø. Under eller efter besigtigelsesturen vil der blive afholdt en uddybende samtale med de deltagende par og deres familie.

Nuværende forpagtere:
Christiansø Købmandshandel & Gæstgivere har siden 2002 været drevet af forpagterparret Jan og Vibeke Gildam.

Omsætning 2005:     6.800.000 kr.
Omsætning 2006:     7.000.000 kr.

Byderne skal være opmærksomme på, at teltpladsen på Christiansø ikke er omfattet af forpagtningen.

Forpagtningsafgift
Forpagtningsafgiften beregnes som en procentdel af bruttoomsætningen i henholdsvis købmandshandlen, kroen/restauranten og hotellet samt kiosken. Der er fast en minimumsafgift, der som udgangspunkt er fastsat til 275.000 kr.

 

Forpagtningsperiode
Forpagtningsperioden begynder den 1. jan. 2008. Forpagtningsperioden vil højst, uden nyt udbud, kunne have en varighed på 8 år. Forsvarsministeriet har mulighed for at opsige forpagtningsaftalen med 8 måneders varsel til en 1. januar, dog tidligst til 1. januar 2013.

Forpagter har mulighed for at opsige forpagtningsaftalen i hele perioden med 8 måneders varsel til en 1. januar.

Vurdering af tilbud
Forsvarsministeriet vil indgå aftale med den tilbudsgiver der, efter en helhedsvurdering fremkommer med det mest fordelagtige tilbud.

I vurderingen indgår:

  • de procentsatser, der skal danne grundlag for beregningen af forpagtningsafgiften.
  • tilbudsgivernes uddannelse, erfaring og familiemæssige forudsætninger.
  • tilbudsgivernes ideer og forslag til forpagtningen af købmandshandel & gæstgiveri.

Tildelingskriterierne er ikke prioriterede.

Christiansø og Frederiksø er statens ejendom og administreres af Forsvarsministeriet. Øerne har ca. 100 faste beboere og er et yndet turistmål, der årligt besøges af 60.000-70.000 turister. Christiansø Administration varetager den daglige forvaltning af øerne. På øerne er der bl.a. kirke, skole til og med 7. klasse, læge, forsamlingshus, el-, varme- og vandforsyning. Yderligere oplysninger findes på www.christiansoe.dk

Flere billeder fra Christiansø: