Efter hændelsen i Afghanistan den 26. september 2007, hvor to danske soldater mistede livet, blev der iværksat en undersøgelse af hændelsen, herunder af det forhold, at de danske soldater kan være omkommet som følge af beskydning fra en anden ISAF-enhed.
Forsvarets Auditørkorps har endnu ikke afsluttet denne undersøgelse.
I forbindelse med den aktuelle medieomtale af sagen udtaler forsvarsminister Søren Gade:

 

”Forsvarets Auditørkorps er også i denne sag uafhængig af Forsvarsministeriet. På samme måde som justitsministeren ikke blander sig i Rigsadvokatens arbejde, blander jeg mig som forsvarsminister ikke i Forsvarets Auditørkorps’ arbejde.

 

Derfor finder jeg det utilstedeligt, at SF’s Holger K. Nielsen i dagens medier kræver, at jeg beder Forsvarets Auditørkorps om at fremskynde processen.
Det tjener i alles interesse – ikke mindst de pårørende og de implicerede i sagen – at Forsvarets Auditørkorps får den fornødne tid til at undersøge sagen til bunds, uden utidig politisk indblanding”.