Grundlaget for beslutningen vil være resultatet af længerevarende kontraktforhandlinger.

 

Den danske beslutningsproces har en trinvis tilgang, der netop sikrer, at en endelig beslutning først tages, når der er sikre og bindende oplysninger til rådighed.

 

Læs mere om den danske beslutningsproces omkring eventuel anskaffelse af nye kampfly.