EU har besluttet at udsende en civil observatørmission til Georgien. Danmark udsender i dag i samarbejde med Finland en fælles enhed på i alt 20 mand til landet, heraf fire fra forsvaret, fire fra politiet og to fra Det Internationale Humanitære Beredskab. Forsvaret bidrager herudover med to særligt beskyttede civile køretøjer, som udlånes til den dansk-finske enhed.

 

Observatørmissionen forventes at være operativ fra den 1. oktober 2008, og den skal blandt andet overvåge tilbagetrækningen af de russiske styrker samt medvirke til at mindske spændingerne mellem parterne i konflikten.