Der er tale om en integreret civil og militær strategi, der udstikker rammerne for forsvarets indsats i Afghanistan de næste fem år.

 

Danmark vil i perioden 2008-12 styrke sin indsats i Afghanistan. Den overordnede målsætning med den militære indsats er, at Danmark i løbet af strategiperioden koncentrerer den militære indsats yderligere i Helmand-provinsen i det sydlige Afghanistan.

 

Den danske indsats i Afghanistan har tre søjler: Politisk indsats, sikkerheds- og stabiliseringsindsats samt udviklingsindsats. Sikkerheds- og stabiliseringsindsatsen fokuserer på Helmand provinsen, og her vil Danmark specifikt:

  • Bidrage til at skabe forudsætninger for at udbrede de afghanske myndigheders autoritet i provinsen.
  • Bidrage til at gøre de afghanske sikkerhedsstyrker parate til selvstændigt at gennemføre operationer på brigadeniveau og håndhæve den afghanske regerings autoritet i de vigtigste dele af provinsen og her understøtte civil afghansk myndighedsudøvelse.
  • Bidrage til at stabilisere Helmand tilstrækkeligt til at langsigtet genopbygning og udvikling kan gennemføres.

Efterhånden som disse målsætninger nås, skal den danske militære indsats reduceres. Målet er, at Danmark får en mere tilbagetrukket militær rolle i strategiperioden, hvor den danske indsats i stigende grad fokuseres på træning og uddannelse i overensstemmelse med NATO´s operationsplan for Afghanistan. Som led i opbygningen af afghanske strukturer til opretholdelse af sikkerhed forventes det, at Danmark skal bemande en uddannelsesenhed (Operational Mentor and Liaison Team), hvis hovedopgave vil bestå i at uddanne dele af den afghanske hær i Helmand.

 

Grundelementet i det danske styrkebidrag vil fortsat udgøres af en bataljonskampgruppe i Helmand. For at tilvejebringe den fornødne fleksibilitet til løbende at kunne sammensætte styrkebidraget på den mest hensigtsmæssige måde vil styrketallet blive forhøjet til ca. 750 personer. Hertil kan komme periodevise udsendelser af personel, der indgår i for eksempel helikopterbidrag, felthospital samt personel ved et NATO-kommunikationsmodul. Regeringen vil til efteråret fremlægge et forslag til folketingsbeslutning, som vil afspejle strategiens indhold.

 

Forsvarsminister Søren Gade udtaler i forbindelse med offentliggørelsen: "Jeg er meget glad for den brede politiske opbakning til den integrerede civile og militære tilgang. Den vil sikre, at udvikling, genopbygning og sikkerhedsindsatsen kan gå hånd i hånd, ligesom der udstikkes klare rammer for forsvarets indsats i Afghanistan de næste fem år. Jeg vil derfor takke alle parter for den konstruktive proces, såvel partierne som de eksperter der har deltaget." 

 

Afghanistan-strategien 2008-2012 kan læses her
 
Der er tale om en integreret civil og militær strategi, der udstikker rammerne for forsvarets indsats i Afghanistan de næste fem år.

Danmark vil i perioden 2008-12 styrke sin indsats i Afghanistan. Den overordnede målsætning med den militære indsats er, at Danmark i løbet af strategiperioden koncentrerer den militære indsats yderligere i Helmand-provinsen i det sydlige Afghanistan.

Den danske indsats i Afghanistan har tre søjler: Politisk indsats, sikkerheds- og stabiliseringsindsats samt udviklingsindsats. Sikkerheds- og stabiliseringsindsatsen fokuserer på Helmand provinsen, og her vil Danmark specifikt:

  • Bidrage til at skabe forudsætninger for at udbrede de afghanske myndigheders autoritet i provinsen.
  • Bidrage til at gøre de afghanske sikkerhedsstyrker parate til selvstændigt at gennemføre operationer på brigadeniveau og håndhæve den afghanske regerings autoritet i de vigtigste dele af provinsen og her understøtte civil afghansk myndighedsudøvelse.
  • Bidrage til at stabilisere Helmand tilstrækkeligt til at langsigtet genopbygning og udvikling kan gennemføres.

Efterhånden som disse målsætninger nås, skal den danske militære indsats reduceres. Målet er, at Danmark får en mere tilbagetrukket militær rolle i strategiperioden, hvor den danske indsats i stigende grad fokuseres på træning og uddannelse i overensstemmelse med NATO´s operationsplan for Afghanistan. Som led i opbygningen af afghanske strukturer til opretholdelse af sikkerhed forventes det, at Danmark skal bemande en uddannelsesenhed (Operational Mentor and Liaison Team), hvis hovedopgave vil bestå i at uddanne dele af den afghanske hær i Helmand.

Grundelementet i det danske styrkebidrag vil fortsat udgøres af en bataljonskampgruppe i Helmand. For at tilvejebringe den fornødne fleksibilitet til løbende at kunne sammensætte styrkebidraget på den mest hensigtsmæssige måde vil styrketallet blive forhøjet til ca. 750 personer. Hertil kan komme periodevise udsendelser af personel, der indgår i for eksempel helikopterbidrag, felthospital samt personel ved et NATO-kommunikationsmodul. Regeringen vil til efteråret fremlægge et forslag til folketingsbeslutning, som vil afspejle strategiens indhold.

Forsvarsminister Søren Gade udtaler i forbindelse med offentliggørelsen: "Jeg er meget glad for den brede politiske opbakning til den integrerede civile og militære tilgang. Den vil sikre, at udvikling, genopbygning og sikkerhedsindsatsen kan gå hånd i hånd, ligesom der udstikkes klare rammer for forsvarets indsats i Afghanistan de næste fem år. Jeg vil derfor takke alle parter for den konstruktive proces, såvel partierne som de eksperter der har deltaget." 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til pressevagten i Forsvarsministeriet, telefon: 23 23 65 00.

Afghanistan-strategien kan læses her