Danmark er i 2008 formand for det nordiske forsvarssamarbejde. Derfor er forsvarsminister Søren Gade vært for sine nordiske, sine baltiske og sin ukrainske ministerkolleger ved tre møder på Bornholm den 11. – 12. november. Der bliver afholdt et nordisk møde den 11. november. Dagen efter afholdes et nordisk/baltisk forsvarsministermøde, hvorefter der afholdes møde med den ukrainske forsvarsminister, Yurii Yekhanurov.

 

De nordiske forsvarsministre vil på det nordiske møde den 11. november drøfte en række aktuelle emner. Især de nordiske landes involvering i kapacitetsopbygning i Afrika samt perspektiverne for en styrkelse af det nordiske forsvarssamarbejde generelt forventes at være fokus for drøftelserne.

 

På det nordisk/baltiske møde den 12. november forventes samarbejdet med det vestlige Balkan og Ukraine at blive centrale emner. Bl.a. antages de nordiske og de baltiske landes støtte til omstillingen af det ukrainske forsvar.

 

Herudover vil blandt andet erfaringerne fra deltagelsen i internationale operationer, bl.a. i Afghanistan og Kosovo, være på dagsordenen.