De europæiske forsvarsministre skal drøfte EU’s operationer i Tchad, samt EU’s indsats til bekæmpelse af pirateri ud for Somalias kyst.

 

Endvidere vil forsvarsministrene drøfte det europæiske samarbejde om udvikling af militære kapaciteter med henblik på den videre omstilling af europæiske styrker til at håndtere aktuelle og fremtidige sikkerhedspolitiske udfordringer. Forsvarsministrene vil under en fælles session med udenrigsministrene blandt andet drøfte Afghanistan og EU’s operation i Bosnien-Hercegovina.

 

Herudover vil der være et møde i EU's Forsvarsagentur, som Danmark grundet forsvarsforbeholdet ikke deltager i. Danmark deltager som følge af forsvarsforbeholdet hverken i EU’s militære operationer eller i EU’s militære kapacitetsudvikling.

 

Forsvarsminister Søren Gade udtaler:

"Mødet er det sidste under det franske formandskab, som har været præget af dynamik og pragmatisme. Jeg deltager i mødet og må endnu en gang konstatere, at forsvarsforbeholdet stiller sig hindrende i vejen for en aktiv dansk profil og dansk deltagelse i EU’s militære missioner.
 
Det nærmer sig det groteske, at vi godt kan bekæmpe pirateri nationalt og i rammen af Task Force 150, men ikke kan deltage i EU’s anti-piraterimission ud for Somalia".