På dagsordenen er EU's igangværende militære operationer i Bosnien-Herzegovina og i Tchad samt den fortsatte udvikling af de europæiske militære kapaciteter med fokus på EU's kampgrupper. Herudover vil der være et møde i EU's Forsvarsagentur, som Danmark grundet forsvarsforbeholdet ikke deltager i.

 

Forsvarsministrene vil desuden drøfte EU's samarbejde med NATO og FN med fokus på igangværende operationer.

 

Forsvarsministrene vil under en fælles session med udenrigsministrene blandt andet drøfte Afghanistan.