På baggrund af den seneste tids kapringer af handelsskibe i Aden Bugten og omkring
Afrikas Horn ønsker regeringen at fortsætte den markante danske indsats i kampen mod
pirateri. ABSALON var planlagt til at sejle hjem til Danmark i midten af januar 2009. Men i
stedet vil ABSALON fortsætte sin indsats yderligere nogle måneder frem til omkring den 1.
april 2009. Bidraget vil bestå af ABSALON med besætning og en helikopter, der fortsat vil
indgå i den maritime koalitionsstyrke Task Force 150.
 
Danmark, som siden september 2008 har haft kommandoen over Task Force 150, vil som
planlagt overdrage selve ledelsen af task forcen til Tyskland den 12. januar 2009, men
Danmark vil altså nu – i stedet for at sejle hjem - blive i task forcen.
 
Forsvarsministeren udtaler 
”Vi har drøftet sagen i regeringen, hvor også økonomi- og erhvervsministeren og
Udenrigsministeriet lagde stor vægt på et markant dansk fingeraftryk i indsatsen mod
pirateri. Jeg er meget glad for, at det er lykkes at finde en mulighed for at forlænge det
danske bidrag til Task Force 150. ABSALON yder en stor indsats i bekæmpelsen af pirateri
og vi får med denne løsning mulighed at fortsætte den vigtige indsats yderligere et stykke
tid.”