Der er tale om et forslag til lov om ændring af beredskabsloven - etablering af et brandberedskab med henblik på bekæmpelse af brand i skibe til søs, etablering af et evalueringsinstitut m.v.

Lovforslaget kan downloades her.