Det er samtidigt det første i en række af fire forsvarsministermøder inden NATO's jubilæumstopmøde i 2009.

 

På mødet vil NATO's forsvarsministre drøfte udviklingen og operationerne i Kosovo og Afghanistan. Ligeledes vil ministrene drøfte, hvordan NATO og NATO-landene fortsat kan tilpasse organisation og struktur til vor tids sikkerhedspolitiske udfordringer.

 

Forsvarsministrene vil endelig skulle mødes med Rusland og Ukraines forsvarsministre for at drøfte sager af fælles interesse.