En af topmødets absolutte prioriteter vil være drøftelsen af NATO’s operation i Afghanistan.  Foruden drøftelsen af operationen i Afghanistan i kredsen af NATO-lande vil der tillige være en bred drøftelse af udviklingen i Afghanistan. Hér vil Afghanistans præsident Karzai, regeringschefer og ministre fra lande med tropper i Afghanistan, FN’s generalsekretær, EU’s kommissionsformand og Høje Repræsentant og Verdensbankens præsident deltage.

I forbindelse med topmødet vil der endvidere blive afholdt et uformelt møde blandt de lande, der har styrker i det sydlige Afghanistan. Forsvarsministeren og udenrigsministeren vil være vært for mødet.

Ud over Afghanistan vil omstilling af landenes forsvar til de nye udfordringer sammen med reform af NATO’s strukturer ligeledes blive drøftet.

Under topmødet vil man tillige skulle beslutte sig for omfanget af den kommende NATO-udvidelsesrunde. Kroatien, Albanien og FYROM kandiderer til medlemskab. Der vil også skulle tages stilling til Ukraines og Georgiens anmodning og at få et tættere samarbejde med NATO.

Som et led i en bredere drøftelse af situationen på det vestlige Balkan, vil Kosovo samt forhold vedrørende NATO’s KFOR-styrke ligeledes være på dagsordenen.

Slutteligt vil der blive afholdt møde mellem NATO og Ukraine samt mellem NATO og Rusland.