Forsvarsministeren har blandt andet besøgt de danske soldater i deres fremskudte operationsbaser i Den Grønne Zone.

 

Under besøget hos de danske soldater, har forsvarsministeren besøgt soldaterne fra enhederne i deres fremskudte operationsbaser i den såkaldte Grønne Zone. Forsvarsministeren overnattede natten til onsdag på den fremskudte operationsbase Armadillo og fik dermed mulighed for at opleve soldaternes operations- og levevilkår på tæt hold.

 

Soldaterne fra enhederne har været ramt af flere tab siden deres ankomst til Afghanistan. Søren Gade har haft lejlighed til at tale med soldaterne om deres oplevelser samt takke dem for deres indsats. I den forbindelse udtaler Søren Gade:

 

”Under besøget har jeg fået et direkte indblik i de danske soldaters aktuelle arbejdsvilkår, og jeg har hørt soldaternes personlige beretninger om, hvad de oplever samt deres syn på indsatsen. Soldaterne løser deres vigtige opgaver på fremragende vis. Jeg har derfor udtrykt min dybeste respekt for den store indsats, soldaterne yder under meget vanskelige forhold til gavn for vores egen sikkerhed og fremskridt i Afghanistan”.

Forsvarsministeren fik under besøget også lejlighed til at se et af de genopbygningsprojekter, som de danske soldater og udviklingsrådgivere gennemfører i Helmand-provinsen. 

 

På besøget deltog også blandt andre formanden for Folketingets Finansudvalg, Kristian Thulesen Dahl og den danske ambassadør i Kabul, Franz-Michael Skjold Mellbin.

 

Der er cirka 690 danske soldater i Afghanistan, hvoraf hovedparten - omkring 650 - befinder sig i det sydlige Afghanistan. Styrkebidraget bistår den afghanske regering med at udbrede sin myndighedsudøvelse til hele Afghanistan på baggrund af FN mandat 1386. Det omfatter blandt andet gennemførelse af stabilitets- og sikkerhedsoperationer i koordination med de afghanske sikkerhedsstyrker og samarbejde med de civile afghanske myndigheder om genopbygningsprojekter.